Objednávky doručujeme od 1,99 €

V posledných 24 h sme pridali 11 932 kníh.

Knihobot
Dante Alighieri

Dante Alighieri

Dante Alighieri alebo Alighiero, celým menom Durante di Alighiero degli Alighieri, známy aj pod menom Dante (* medzi 21. májom až 21. júnom 1265, Florencia – † 14. september 1321, Ravenna) bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov a spisovateľov. Je predstaviteľ renesančného humanizmu, a v rámci politického života bol na strane bielych guelfov. Svojimi názormi a dielami prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. Pre dejiny politickej filozofie má veľký význam latinsky spis De monarchia. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelnej metafyzike novoplatonizmu.

Dante Alighieri To sladké jméno Beatrice
4.2
Vladimír Mikeš Božská komedie: Peklo
4.5

Nový život

Poškodená
2,80 €
Jaroslav Vrchlický Božská komedie
4.2
Dante Alighieri Božská komedie

Božská komedie

Skladom 10 ks
36,80 €
Dante Alighieri Die Göttliche Kömodie
Dante Alighieri Die göttliche Komödie
Dante Alighieri The Divine Comedy

The Divine Comedy

Posledný kus
12,11 €
Dante Alighieri L'Enfer

L'Enfer

Posledný kus
22,70 €