Objednávky doručujeme do Packety za 2,15 €

V posledných 24 h sme pridali 16 167 kníh.

Knihobot

Zásady spracovania osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vysvetľujú spôsob, akým spoločnosť Knihobot s.r.o. IČO: 054 00 651, so sídlom na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 289573 (ďalej len „spoločnosť Knihobot“ alebo „my“) zhromažďuje a nakladá s osobnými údajmi užívateľov portálu dostupného na internetovej stránke www.knihobot.com (ďalej len „e-shop“) a/alebo záujemcov o obstaranie predaja spoločnosťou Knihobot prostredníctvom e-shopu.

1.2 Tieto zásady popisujú to, aké osobné údaje spoločnosť Knihobot spracováva, ako a k čomu ich využíva a akým spôsobom Vaše osobné údaje uchováva v bezpečí. Tieto Zásady predstavujú informáciu v zmysle č. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

1.3 Podľa týchto Zásad sú spracovávané osobné údaje v podobe akejkoľvek informácie, na ktorej základe je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu alebo informácia, ktorá sa na takúto identifikovanú osobu priamo vzťahuje. Údaje spracovávané spoločnosťou Knihobot podľa týchto Zásad môžu zahŕňať aj iné informácie (napr. anonymizované), ktoré nie sú osobnými údajmi.

2. Kto je Správca Vašich osobných údajov?

2.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Knihobot s.r.o. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa na nás môžete obracať e-mailom na adresu info@knihobot.com.

2.2 Spoločnosť Knihobot nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

3. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

3.1 Vaše osobné údaje spracovávame hlavne preto, že spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatváranej medzi Vami a nami (hlavne kúpnej zmluvy alebo komisionárskej zmluvy, na základe ktorej obstarávame predaj Vášho tovaru). Bez poskytnutia údajov v nevyhnutnom rozsahu nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a jej riadnemu plneniu.

3.2 V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje spracovávame iba na účely, na ktoré ste nám udelili súhlas, udelený typicky vo webovom formulári alebo v komunikácii s nami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, no bez ich poskytnutia nejde požiadavky riešiť adresne a vyrozumieť Vás o prijatých opatreniach.

4. Aké osobné údaje spracovávame?

4.1 Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete vyplnením formulárov objednávky alebo žiadosti o obstaranie predaja. Spracovávame tak Váš e-mail, meno, priezvisko, telefónne číslo, bankové spojenie, informácie o stave kníh a iného tovaru, ktorý nám odovzdávate do komisie, prípadne tiež obchodnú firmu, IČO, DIČ, adresu sídla alebo iné informácie, ktoré nám sami poskytnete.

4.2 Pri vašej návšteve e-shopu ďalej pasívne spracovávame technické informácie, ako je napr. IP adresa, typ internetového prehliadača, operačného systému alebo ďalšie technické metadáta, ako je nastavenie časového pásma. Informácie o Vašom chovaní na e-shope sa môžu v anonymizovanej podobe ukladať a slúžiť tak k analýze z dôvodu vylepšovania funkčnosti e-shopu.

4.3 Pre účely zaistenia lepšej prevádzky e-shopu a marketingu ďalej využívame informácie o Vašej aktivite na e-shope a prezeraných ponukách. Tieto údaje sú získavané automatizovane prostredníctvom nástrojov využívajúcich tzv. cookies. Pokiaľ máte vo svojom zariadení povolené ukladanie cookies, sú tieto údaje získavané aj prostredníctvom týchto súborov. Pokiaľ so spracovávaním cookies nesúhlasíte, prosíme o ich vypnutie v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutím cookies znemožníte fungovanie niektorých základných funkcií, ako je napríklad pridanie položiek do košíka.

4.4 Agregované údaje a pasívne zhromaždené informácie môžu slúžiť k vytvoreniu všeobecných štatistických prehľadov. Tieto prehľady sú anonymizované a Vaše osobné údaje v zmysle nariadení GDPR neobsahujú.

5. Na aké účely údaje spracovávame?

5.1 Spracovávanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvného vzťahu založeného na základe kúpnej, komisionárskej alebo inej zmluvy a výkonu práv a povinností z toho plynúcich; bez poskytnutia týchto údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a z našej strany splniť.

5.2 Vaše osobné údaje ďalej spracovávame za účelom vedenia evidencie zákazníkov e-shopu a evidencie o predanom tovare, správy užívateľského účtu registrovaného zákazníka e-shopu, starostlivosti o zákazníka (vybavovanie sťažností či reklamácií, vybavovanie otázok týkajúcich sa e-shopu apod.), zákazníckeho hodnotenia e-shopu (ak ho poskytnete), vykonávania marketingových aktivít (napríklad zobrazovanie reklám, remarketing, vykonávanie analýz ai.) a v stanovených prípadoch priameho marketingu. Na účely zaistenia lepšej funkčnosti e-shopu ďalej využívame informácie o Vašej aktivite na e-shope.

5.3 Vaše osobné údaje ďalej môžeme spracovávať z dôvodu kontroly orgánov verejnej pomoci.

6. Ako je to s automatickým rozhodovaním a profilovaním?

6.1 Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatického rozhodovania vrátane profilovania v zmysle článku 22 odst. 1 a 4 nariadenia GDPR.

7. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

7.1 Vaše osobné údaje využívame hlavne pre naše interné potreby.

7.2 Všetky potrebné služby ale nedokážeme realizovať vlastnými silami, preto využívame aj služby špecializovaných spoločností (napríklad doprava tovaru, analytika, účtovníctvo atď.).Týmto spoločnostiam poskytujeme iba informácie, ktoré potrebujú k plneniu ich špecifických povinností, ktoré môžu zahŕňať, no v drvivej väčšine situácií nezahŕňajú, Vaše osobné údaje. Títo poskytovatelia služieb sú oprávnení používať tieto informácie iba tak, ako je to nevyhnutné pre poskytovanie ich služieb pre nás a túto činnosť vykonávajú na základe riadne uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

7.3 Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika;
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy;
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9;
 • General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Průmyslová 5619/1, CZ-58601 Jihlava;
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin;
 • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105;
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín;
 • vpsFree.cz z.s., Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky;
 • Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9.
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2.
 • Trusted Shops AG – Cologne, Subbelrather Straße 15c, 50823 Cologne, Nemecko
 • Bonami.cz, a.s. Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, Czech Republic
 • Pikito a.s., Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Czech Republic
 • DoDo Group SE, Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic
 • Deutsche Post DHL Group, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Germany
 • Österreichische Post AG, Rochusplatz 1, 1030 Vienna, Austria
 • Pošta bez hranic, třída 3. května 910, 763 02 Zlín – Malenovice, Česká republika
 • EM Autodoprava s. r. o., Ul. Jána Hajdóczyho 5835/22, Trnava 917 01, Slovakia
 • Airway spol. s r.o., Švecova 2383/2, 149 00, Praha 4, Czech Republic
 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika;
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy;
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9;
 • General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Průmyslová 5619/1, CZ-58601 Jihlava;
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland;
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin;
 • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105;
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín;
 • vpsFree.cz z.s., Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky;
 • Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9.
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2.
 • Trusted Shops AG – Cologne, Subbelrather Straße 15c, 50823 Cologne, Nemecko
 • Bonami.cz, a.s. Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, Czech Republic
 • Pikito a.s., Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Czech Republic
 • DoDo Group SE, Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic
 • Deutsche Post DHL Group, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Germany
 • Österreichische Post AG, Rochusplatz 1, 1030 Vienna, Austria
 • Pošta bez hranic, třída 3. května 910, 763 02 Zlín – Malenovice, Česká republika
 • EM Autodoprava s. r. o., Ul. Jána Hajdóczyho 5835/22, Trnava 917 01, Slovakia
 • Airway spol. s r.o., Švecova 2383/2, 149 00, Praha 4, Czech Republic
 • Adyen International B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands
 • ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

7.4 Žiadnej tretej strane osobné údaje neodovzdávame za účelom ich ďalšieho spracovania.

8. Kde dáta uchovávame?

8.1 Dáta sú uchovávané na našich zálohovaných serveroch a v dátovom centre spoločnosti vpsFree.cz z.s. Zabezpečenie dátového centra je úplne v súlade s GDPR. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná.

9. Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

9.1 Vaše osobné údaje, ktorých spracovanie podlieha Vášmu súhlasu, spracovávame do doby, než dôjde k odvolaniu súhlasu, maximálne však po dobu 3 rokov od okamihu jeho udelenia. Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe iného právneho dôvodu, sú u nás uložené po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 3 rokov.

9.2 Po uplynutí vyššie uvedených dôb osobné údaje uchovávame alebo inak spracovávame iba, pokiaľ to vyžadujú príslušné právne predpisy.

9.3 Akonáhle uplynie doba, počas ktorej sme povinní ich uchovávať podľa právnych predpisov, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme alebo vymažeme z našich databáz a systémov.

10. Aké máte práva?

10.1 Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne, v súlade s nariadením GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k Vašim údajom a právo na ich opravu či doplnenie. V prípadoch spracovania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ďalej máte právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečení Vašich osobných údajov a za určitých podmienok taktiež právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame.

10.2. Právo na prístup k Vašim údajom a Vaše ďalšie práva uplatníte žiadosťou zaslanou elektronicky na info@knihobot.com, rovnako ako akékoľvek ďalšie otázky. Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 1. 10. 2021